Indmeldelsesblanket kan hentes ved at klikke her: https://static.wixstatic.com/ugd/bdef1f_2737334117284f87b5eafeb5960c48c5.pdf

 

Boller Rideklubs betalingsbetingelser

 

Betalingsfrister:

Klubkontingent såvel som evt. facilitetskort betales altid FORUD for et halvår ad gangen.

Første halvår går fra 1. januar til 30. juni og betaling herfor skal altid ske i december måned – absolut sidste rettidige betalingsfrist er 31. december.

Andet halvår går fra 1. juli til 31. december og betaling herfor skal altid ske i juni måned – absolut sidste rettidige betalingsfrist er 30. juni.  

Rykkerprocedure og rykkergebyr

Er beløbet ikke betalt indenfor ovenstående tidsfrister, så pålægges der et rykkergebyr på 50 kr. ved rykker 1. Er der fortsat ikke betalt inden 8 dage efter modtagelsen af rykker 1, pålægges rykkergebyr 2 i form af yderligere 50 kr. osv.

 

Manglende betaling medfører, at rytteren IKKE kan deltage i undervisning, ikke kan starte stævner for Boller Rideklub og ej heller må benytte hverken de to ridehaller eller udendørsbanerne. Rykkergebyret vil fortsat skulle betales – også hvis man ikke ønsker at fortsætte i klubben. (se desuden bestemmelserne omkring skriftlig udmeldelse af klubben)

 

Priser 2019:

Klubbens gældende prisliste fastsættes af bestyrelsen 1 gang årligt i forbindelse med generalforsamlingen i februar, og en eventuel prisændring træder i kraft i forbindelse med opkrævningen i juni måned.

Klubkontingent skal betales af ALLE, der rider i Boller Rideklub/for Boller Rideklub. Dette er det aktive medlemskab af rideklubben og gælder også eleverne i elevskolen.

 

 • Ryttere under 18 år: 225 kr.

 • Ryttere over 18 år: 275 kr.

Skal betales hvert halve år forud (i december og juni måned)

 

Rideundervisning

Betaling af rideundervisningen sker udenom Boller Rideklub og afregnes direkte med underviseren enten pr. gang eller pr. måned efter nærmere aftale med den pågældende underviser. Betalingsoplysninger og betingelser for denne del fås ved den pågældende underviser, og er således ikke omfattet af disse betalingsbetingelser.


 

Facilitetskort 

Skal betales af halvpartsryttere på elevponyer/heste samt alle private ryttere med egen hest/pony, der benytter de 2 ridehaller samt udendørsbanerne. Facilitetskortet gælder pr. rytter og ikke pr. hest/pony.

 

 • Pris 700 kr.

Skal betales hvert halve år forud (i december og juni måned)

 

De ryttere, der kommer udefra og KUN benytter faciliteterne i forbindelse med, at de modtager undervisning hos en af klubbens valgte undervisere (Nick og Sabine), kan alternativt afregne 30 kr. pr. gang, de har modtaget undervisning. Den pågældende underviser skal sikre, at betalingen for brug af faciliteterne sker fra rytterens side umiddelbart efter endt undervisningstime.

 

Modellen med de 30 kr. pr. gang gælder ALENE i forbindelse med modtagelse af undervisning. Ønsker man at komme af og til og ride i ridehusene eller på udendørsbanerne UDEN, at der modtages undervisning af en af klubbens valgte undervisere, så kan denne model ikke anvendes. I stedet skal der så betales de 700 kr. halvårligt for at det er en mulighed.


 

Passivt støttemedlemsskab:

Et passivt støttemedlemskab er fx. for forældre, bedsteforældre eller venner, som ønsker at støtte op om Boller Rideklub og dens aktiviteter i løbet af året. Det er således IKKE et aktivt medlemskab.

 

 • Pris 100,-

Indbetales 1 gang årligt (i december)
 

Sådan betaler du: 

Der udsendes IKKE fakturaer, og du er således selv forpligtiget til at sørge for at indbetalingerne sker. Der udsendes dog fælles reminder omkring betalingerne via Facebook og ved opslag i ridehallerne.

Indbetalingerne kan enten ske ved kontooverførsel eller via Mobilepay.

VIGTIGT! Husk tekst i forbindelse med indbetalingen!

Ellers kan du ikke være sikker på, at indbetalingen registreres korrekt, og at du er gyldigt medlem! Vi får løbende mange indbetalinger, og vi kan ikke gætte os frem til, hvad indbetalinger uden tekst vedrører.

Tekst ved indbetalingen (vælg 1 af mulighederne!):

 

 • KON + rytterens fulde navn (ved betaling af klubkontingent)

 • KON + FAC + rytterens fulde navn (ved betaling af både klubkontingent og facilitetskort)

 • FAC + rytterens fulde navn (ved betaling af facilitetskort – på dagsbasis)

 • PAS + støttemedlemmets fulde navn (ved betaling af passivt støttemedlemsskab)

Indbetaling via kontooverførsel sker til Sydbank, reg.nr. 7140 kontonummer 0001275152

Indbetaling via Mobilpay sker til erhvervsnummer: 71916

Indmeldelse

Inden du kan begynde at ride i klubben, skal du først være gyldigt medlem.

Du bliver gyldigt medlem ved at udfylde og aflevere indmeldelsessedlen. Samtidig indbetaler du jf. ovenstående betalingsvejledning. Når medlemskab og betaling er registreret, vil du modtage en bekræftelse på, at du er gyldigt medlem af klubben. Mindste varighed af medlemskab er 6 måneder.


 

 • Man skal være medlem af BOR for at modtage undervisning.

 • Man skal også være medlem af BOR for at starte stævner for BOR.

 • Man skal ligeledes være medlem for at kunne benytte de to ridehuse og de udendørs ridebaner.

 

Udmeldelse

Opsigelse og udmeldelse af Boller Rideklub skal ske med 1 måneds varsel til den 30. juni eller den 31. december for at undgå opkrævning samt evt. rykkergebyrer for det kommende halvår.

Opsigelsen skal altid ske skriftligt til mailen: kassereren@bollerrideklub.dk for at være gyldig. Ved udmeldelse refunderes forudbetalt kontingent og/eller facilitetskort ikke.

Eventuelle manglende betaling af rykkergebyrer, pga. forglemmelse omkring den skriftlige opsigelse, skal altid betales ved udmeldelse.

Spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail: kassereren@bollerrideklub.dk, hvis du har spørgsmål.

 

Se også vores hjemmeside www.bollerrideklub.dk, som indeholder meget relevant information såvel som vores to facebooksider: ”Boller Rideklub” og ”Medlemmer af Boller Rideklub”.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now